Լանա
Լանա (Lana)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 54 Քանակ
  • ՏԱՆՁԱՎԵՐ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Պետրոսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լանա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 54 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Լանա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՏԱՆՁԱՎԵՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լանա անունի համար դա Պետրոսյանն է։