Լիյանա
Լիյանա (Liyana)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 28 Քանակ
  • ԱՎԱԶԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Սահակյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լիյանա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 28 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Լիյանա անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԱՎԱԶԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լիյանա անունի համար դա Սահակյանն է։