Դիյանա
Դիյանա (Diyana)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 12 Քանակ
  • ՆԱՀԱՊԵՏԱՎԱՆ ՇԻՐԱԿ
  • Ասատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Դիյանա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 12 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Դիյանա անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ՆԱՀԱՊԵՏԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Դիյանա անունի համար դա Ասատրյանն է։

Դիյանաին Նման Անուններ