Լիան
Լիան (Lian)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 68 Քանակ
  • ՍԵՎԱԲԵՐԴ ԿՈՏԱՅՔ
  • Ղազարյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լիան անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 68 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Լիան անունը առավել տարածված է ԿՈՏԱՅՔԻ ՍԵՎԱԲԵՐԴ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լիան անունի համար դա Ղազարյանն է։

Լիանին Նման Անուններ