Լիա
Լիա (Lia)
  • 2.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1153 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Հովհաննիսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լիա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1153 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 2.4 բալ։ Լիա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լիա անունի համար դա Հովհաննիսյանն է։