Լիոն
Լիոն (Lion)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 9 Քանակ
  • ՄՐԳԱՍՏԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐ
  • Ավոյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լիոն անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 9 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Լիոն անունը առավել տարածված է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄՐԳԱՍՏԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լիոն անունի համար դա Ավոյանն է։

Լիոնին Նման Անուններ