Ալենա
Ալենա (Alena)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 19 Քանակ
  • ՇԱՏՋՐԵՔ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Պետրոսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ալենա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 19 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Ալենա անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՇԱՏՋՐԵՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ալենա անունի համար դա Պետրոսյանն է։