Ելենա
Ելենա (Yelena)
  • 10.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5230 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գրիգորյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ելենա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5230 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 10.7 բալ։ Ելենա անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.4 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ելենա անունի համար դա Գրիգորյանն է։