Էլենա
Էլենա (Elena)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 92 Քանակ
  • ԱՐՓԻ ՇԻՐԱԿ
  • Հակոբյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Էլենա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 92 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Էլենա անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՐՓԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Էլենա անունի համար դա Հակոբյանն է։