Էդուարդ
Էդուարդ (Eduard)
  • 13.5/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6621 Քանակ
  • ԱՊԱՎԵՆ ԼՈՌԻ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Էդուարդ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6621 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 13.5 բալ։ Էդուարդ անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԱՊԱՎԵՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Էդուարդ անունի համար դա Սարգսյանն է։

Էդուարդին Նման Անուններ