Նուարդ
Նուարդ (Nuard)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 34 Քանակ
  • ԳՅՈՒՄՐԻ ՇԻՐԱԿ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Նուարդ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 34 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Նուարդ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԳՅՈՒՄՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Նուարդ անունի համար դա Սարգսյանն է։

Նուարդին Նման Անուններ