Էդգարդ
Էդգարդ (Edgard)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5 Քանակ
  • ՌՅԱ ԹԱԶԱ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Ղահրամանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Էդգարդ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Էդգարդ անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՌՅԱ ԹԱԶԱ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Էդգարդ անունի համար դա Ղահրամանյանն է։

Էդգարդին Նման Անուններ