Էդգար
Էդգար (Edgar)
  • 22.3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 10883 Քանակ
  • ԱՐԱՐԱՏ ԱՐԱՐԱՏ
  • Սարգսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Էդգար անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 10883 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 22.3 բալ։ Էդգար անունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ԱՐԱՐԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Էդգար անունի համար դա Սարգսյանն է։

Էդգարին Նման Անուններ