Ատոյան
Ատոյան (Atoyan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 27 Քանակ
  • ԶԱՐԻՆՋԱ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Ատոյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 27 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Ատոյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԶԱՐԻՆՋԱ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Ատոյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։