Օխանյան
Օխանյան (Okhanyan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 44 Քանակ
  • ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ ԼՈՌԻ
  • Տիգրան Ամենատարածված Անունը
  • Օխանյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 44 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Օխանյան ազգանունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Օխանյան ազգանունի համար դա Տիգրանն է։