Խանյան
Խանյան (Khanyan)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 156 Քանակ
  • ԿԱԼԱՎԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Արմեն Ամենատարածված Անունը
  • Խանյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 156 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Խանյան ազգանունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԿԱԼԱՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.3 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Խանյան ազգանունի համար դա Արմենն է։