Սվարյան
Սվարյան (Svaryan)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 167 Քանակ
  • ԾԱՂԿԱԲԵՐ ԼՈՌԻ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Սվարյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 167 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Սվարյան ազգանունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.1 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Սվարյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։