Սվազյան
Սվազյան (Svazyan)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 120 Քանակ
  • ԹԱԹՈՒԼ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Գայանե Ամենատարածված Անունը
  • Սվազյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 120 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Սվազյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԹԱԹՈՒԼ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.6 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Սվազյան ազգանունի համար դա Գայանեն է։