Ջանյան
Ջանյան (Janyan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 90 Քանակ
  • ՇԱՏՎԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Հովակիմ Ամենատարածված Անունը
  • Ջանյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 90 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Ջանյան ազգանունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՇԱՏՎԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Ջանյան ազգանունի համար դա Հովակիմն է։