Աղոյան
Աղոյան (Aghoyan)
  • 0.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 325 Քանակ
  • ԱԿՈՒՆՔ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Աղոյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 325 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.4 բալ։ Աղոյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԱԿՈՒՆՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.1 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Աղոյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։