Աղայան
Աղայան (Aghayan)
  • 1.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 1237 Քանակ
  • ԱՐՓԻ ՇԻՐԱԿ
  • Աննա Ամենատարածված Անունը
  • Աղայան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 1237 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 1.7 բալ։ Աղայան ազգանունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՐՓԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 7.6 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Աղայան ազգանունի համար դա Աննան է։