Ղարայան
Ղարայան (Gharayan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 95 Քանակ
  • ԴՊՐԱԲԱԿ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Գայանե Ամենատարածված Անունը
  • Ղարայան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 95 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Ղարայան ազգանունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԴՊՐԱԲԱԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Ղարայան ազգանունի համար դա Գայանեն է։