Թորոսեան
Թորոսեան (Torosean)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 5 Քանակ
  • ԿԵՆՏՐՈՆ ԵՐԵՎԱՆ
  • Նայիրի Ամենատարածված Անունը
  • Թորոսեան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 5 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Թորոսեան ազգանունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Թորոսեան ազգանունի համար դա Նայիրին է։