Թորոյան
Թորոյան (Toroyan)
  • 0.8/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 573 Քանակ
  • ԱՐԵՎԻԿ ՇԻՐԱԿ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Թորոյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 573 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.8 բալ։ Թորոյան ազգանունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՐԵՎԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Թորոյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։