Զորոյան
Զորոյան (Zoroyan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 61 Քանակ
  • ՆՈՐ ԱՐՏԱԳԵՐՍ ԱՐՄԱՎԻՐ
  • Լիլիթ Ամենատարածված Անունը
  • Զորոյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 61 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Զորոյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՆՈՐ ԱՐՏԱԳԵՐՍ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Զորոյան ազգանունի համար դա Լիլիթն է։