Եսոյան
Եսոյան (Yesoyan)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 141 Քանակ
  • ԱՄԱՍԻԱ ՇԻՐԱԿ
  • Արթուր Ամենատարածված Անունը
  • Եսոյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 141 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Եսոյան ազգանունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՄԱՍԻԱ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.3 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Եսոյան ազգանունի համար դա Արթուրն է։