Եդոյան
Եդոյան (Yedoyan)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 115 Քանակ
  • ԿԱՊՍ ՇԻՐԱԿ
  • Սամվել Ամենատարածված Անունը
  • Եդոյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 115 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Եդոյան ազգանունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԿԱՊՍ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.9 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Եդոյան ազգանունի համար դա Սամվելն է։