Վահիգ
Վահիգ (Vahig)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ԴԻԼԻՋԱՆ ՏԱՎՈՒՇ
  • Աղաջանյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Վահիգ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Վահիգ անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ԴԻԼԻՋԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Վահիգ անունի համար դա Աղաջանյանն է։

Վահիգին Նման Անուններ