Անահիտա
Անահիտա (Anahita)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 43 Քանակ
  • ԳԱՆՁԱԿ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Առաքելյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Անահիտա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 43 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Անահիտա անունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԳԱՆՁԱԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Անահիտա անունի համար դա Առաքելյանն է։