Անահիդ
Անահիդ (Anahid)
  • 0.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 206 Քանակ
  • ՍԱՐԱԼԱՆՋ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Խաչատրյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Անահիդ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 206 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.4 բալ։ Անահիդ անունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՍԱՐԱԼԱՆՋ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Անահիդ անունի համար դա Խաչատրյանն է։

Անահիդին Նման Անուններ