Սատիկ
Սատիկ (Satik)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6 Քանակ
  • ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ ՇԻՐԱԿ
  • Դավթյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Սատիկ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Սատիկ անունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԵՐԱԶԳԱՎՈՐՍ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Սատիկ անունի համար դա Դավթյանն է։