Շահո
Շահո (Shaho)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 13 Քանակ
  • ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇ
  • Կիրակոսյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Շահո անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 13 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Շահո անունը առավել տարածված է ՏԱՎՈՒՇԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.2 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Շահո անունի համար դա Կիրակոսյանն է։

Շահոին Նման Անուններ