Հաղթուհի
Հաղթուհի (Haghtuhi)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 19 Քանակ
  • ԼԵՌՆԱՄԵՐՁ ԱՐՄԱՎԻՐ
  • Դավթյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Հաղթուհի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 19 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Հաղթուհի անունը առավել տարածված է ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԼԵՌՆԱՄԵՐՁ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Հաղթուհի անունի համար դա Դավթյանն է։