Զարթուհի
Զարթուհի (Zartuhi)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6 Քանակ
  • ՀՐԱԶԴԱՆ ԿՈՏԱՅՔ
  • Սվազյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Զարթուհի անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Զարթուհի անունը առավել տարածված է ԿՈՏԱՅՔԻ ՀՐԱԶԴԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Զարթուհի անունի համար դա Սվազյանն է։