Ալիս
Ալիս (Alis)
  • 0.4/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 214 Քանակ
  • ԹԱՆԱՀԱՏ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Գեւորգյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Ալիս անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 214 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.4 բալ։ Ալիս անունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԹԱՆԱՀԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 2.6 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Ալիս անունի համար դա Գեւորգյանն է։

Ալիսին Նման Անուններ