Լաննա
Լաննա (Lanna)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ ԼՈՌԻ
  • Արախամիյա Ամենատարածված Ազգանունը
  • Լաննա անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Լաննա անունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԲԼԱԳՈԴԱՐՆՈՅԵ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.5 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Լաննա անունի համար դա Արախամիյան է։