Երքանուշ
Երքանուշ (Yerqanush)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 4 Քանակ
  • ՀՐԱԶԴԱՆ ԿՈՏԱՅՔ
  • Մկրտչյան Ամենատարածված Ազգանունը
  • Երքանուշ անունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 4 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Երքանուշ անունը առավել տարածված է ԿՈՏԱՅՔԻ ՀՐԱԶԴԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.1 տոկոսը կրում են այս անունը: Ամենատարածված ազգանունը Երքանուշ անունի համար դա Մկրտչյանն է։