Արաբյան
Արաբյան (Arabyan)
  • 0.8/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 558 Քանակ
  • ԱՐԵՎՈՒՏ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Արթուր Ամենատարածված Անունը
  • Արաբյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 558 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.8 բալ։ Արաբյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԱՐԵՎՈՒՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 9.3 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Արաբյան ազգանունի համար դա Արթուրն է։