Առակելյան
Առակելյան (Arakelyan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 9 Քանակ
  • ԱՇՈՑՔ ՇԻՐԱԿ
  • Նանոր Ամենատարածված Անունը
  • Առակելյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 9 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Առակելյան ազգանունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՇՈՑՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Առակելյան ազգանունի համար դա Նանորն է։