Սարիբեգյան
Սարիբեգյան (Saribegyan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 20 Քանակ
  • ԱՆԻ ԿԱՅԱՐԱՆ ՇԻՐԱԿ
  • Արմինե Ամենատարածված Անունը
  • Սարիբեգյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 20 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Սարիբեգյան ազգանունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԱՆԻ ԿԱՅԱՐԱՆ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.4 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Սարիբեգյան ազգանունի համար դա Արմինեն է։