Սաղյան
Սաղյան (Saghyan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 75 Քանակ
  • ԱՐՏԱՆԻՇ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ
  • Դոնարա Ամենատարածված Անունը
  • Սաղյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 75 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Սաղյան ազգանունը առավել տարածված է ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ԱՐՏԱՆԻՇ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.9 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Սաղյան ազգանունի համար դա Դոնարան է։