Սահինյան
Սահինյան (Sahinyan)
  • 0.2/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 119 Քանակ
  • ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ ԼՈՌԻ
  • Լեւոն Ամենատարածված Անունը
  • Սահինյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 119 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.2 բալ։ Սահինյան ազգանունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ՎԱՐԴԱԲԼՈՒՐ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.1 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Սահինյան ազգանունի համար դա Լեւոնն է։