Անդրեյան
Անդրեյան (Andreyan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 73 Քանակ
  • ԳՅՈՒՄՐԻ ՇԻՐԱԿ
  • Արթուր Ամենատարածված Անունը
  • Անդրեյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 73 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Անդրեյան ազգանունը առավել տարածված է ՇԻՐԱԿԻ ԳՅՈՒՄՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Անդրեյան ազգանունի համար դա Արթուրն է։