Չատինյան
Չատինյան (Chatinyan)
  • 0.7/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 525 Քանակ
  • ԱԳԱՐԱԿ ԼՈՌԻ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Չատինյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 525 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.7 բալ։ Չատինյան ազգանունը առավել տարածված է ԼՈՌԻԻ ԱԳԱՐԱԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 11 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Չատինյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։