Շահբաբյան
Շահբաբյան (Shahbabyan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 32 Քանակ
  • ԱՐԱՐԱՏ ԱՐԱՐԱՏ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Շահբաբյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 32 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Շահբաբյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ԱՐԱՐԱՏ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.4 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Շահբաբյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։