Մինանյան
Մինանյան (Minanyan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 6 Քանակ
  • ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ ԱՐԱՐԱՏ
  • Արիստակես Ամենատարածված Անունը
  • Մինանյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 6 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Մինանյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱՐԱՏԻ ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Մինանյան ազգանունի համար դա Արիստակեսն է։