Աճամյան
Աճամյան (Achamyan)
  • 0/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 21 Քանակ
  • ՆՈՐ ԱՐԹԻԿ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Մարգո Ամենատարածված Անունը
  • Աճամյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 21 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0 բալ։ Աճամյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՆՈՐ ԱՐԹԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.7 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Աճամյան ազգանունի համար դա Մարգոն է։