Միլիտոնյան
Միլիտոնյան (Militonyan)
  • 0.8/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 560 Քանակ
  • ՄԵՂՐԻ ՍՅՈՒՆԻՔ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Միլիտոնյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 560 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.8 բալ։ Միլիտոնյան ազգանունը առավել տարածված է ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԵՂՐԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 1.9 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Միլիտոնյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։