Մանասյան
Մանասյան (Manasyan)
  • 3/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 2143 Քանակ
  • ԵՂՆԻԿ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ
  • Անահիտ Ամենատարածված Անունը
  • Մանասյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 2143 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 3 բալ։ Մանասյան ազգանունը առավել տարածված է ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ԵՂՆԻԿ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 3.8 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Մանասյան ազգանունի համար դա Անահիտն է։