Հոսեփյան
Հոսեփյան (Hosepyan)
  • 0.1/100 Տարածման Ցուցանիշ
  • 48 Քանակ
  • ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՐԵՎԱՆ
  • Գագիկ Ամենատարածված Անունը
  • Հոսեփյան ազգանունը ՀՀ ընտրողների ցուցակներում հանդիպում է 48 անգամ, ստանալով տարածման ցուցանշի 0.1 բալ։ Հոսեփյան ազգանունը առավել տարածված է ԵՐԵՎԱՆԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ համայնքում, որտեղ հաշվառված ընտրողների 0.3 տոկոսը կրում են այս ազգանունը: Ամենատարածված անունը Հոսեփյան ազգանունի համար դա Գագիկն է։